Hà Nội tích cực tập huấn thông tư 119/tt-btc

Thông tư 119/tt-btc đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghĩa vụ về thuế. Để giúp người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế Cục thuế thành phố Hà Nội đã và đang tích cực tập huấn thông tư 119/tt-btc.
Từ ngày 11/9/2014, Cục Thuế thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức các lớp tập huấn thông tư 119/tt-btc để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế. Đây được xem là đợt tập huấn về chính sách thuế mới với quy mô lớn nhằm phổ biến sâu rộng cho CBCC thuế và NNT theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về cải cách TTHC thuế.

Tập huấn thông tư 119/tt-btc

Theo kế hoạch từ ngày 11/9 đến 22/9/2014, Cục Thuế liên tục tổ chức 15 lớp tập huấn cho CBCC thuộc nghiệp vụ chức năng toàn ngành Thuế Thủ đô và NNT thuộc Văn phòng Cục quản lý.
Bên cạnh đó, 30 Chi cục Thuế cũng đồng loạt mở lớp tập huấn cho 100% các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Đợt tập huấn này tập trung vào phổ biến các nội dung: Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan; Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp và những điểm mới các thông tư của Bộ Tài chính: thông tư 39/2014/TT-BTC về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN; thông tư 103/2014/TT-BTC về thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Thông tư 119/tt-btc được ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 thông tư: thông tư 156/2013/TT-BTC; thông tư 111/2013/TT-BTC; thông tư 219/2013/TT-BTC; thông tư 08/2013/TT-BTC; thông tư 85/2011/TT-BTC; thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các TTHC về thuế.
Đối với các lớp CBCC thuế, các giảng viên nhấn mạnh Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế và đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm chi phí tạo thuận lợi cho NNT.
Như vậy có thể thấy, thông tư 119/tt-btc đã tháo gỡ nhiều khó khăn trong việc triển khai và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế cho các doanh nghiệp, người nộp thuế và cả các cơ quan thuế. Chính vì vậy, việc mở các lớp tập huấn là nhiệm vụ hàng đầu để giúp người nộp thuế, các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thông tư mới này.

https://zipcodehanoi.com/loi-ich-tu-viec-som-chuyen-doi-sang-su-dung-hoa-don-dien-tu/

https://zipcodehanoi.com/