Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT cần lưu ý gì?

Trong quá trình kê khai thuế giá trị gia tăng, việc phát sinh những trường hợp phải kê khai bổ sung điều chỉnh là điều khó tránh khỏi. Việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tuy không khó nhưng nhiều kế toán vẫn mắc phải sai sót không đáng có. Ngoài những thông tin đã chia sẻ về dịch vụ hóa đơn điện tử, về cách sửa một số lỗi trên phần mềm HTKK,… qua các bài viết trước đây, những lưu ý khi kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT sẽ được đề cập thông qua bài viết hôm nay.

1. Quy định về kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quy định, kế toán phát hiện hồ sơ khai nộp thuế cho cơ quan thuế có sai sót thì được bổ sung hồ sơ kê khai thuế.

a. Thời hạn kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT được nộp vào bất kỳ ngày làm việc nào không phụ thuộc vào thời hạn của hồ sơ khai thuế ở kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, thời hạn nộp phải trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp.

b. Các trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Nếu cơ quan thuế có thẩm quyền đã ban hành kết luận quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra, doanh nghiệp được khai bổ sung điều chỉnh:

– Kế toán doanh nghiệp phát hiện thấy hồ sơ khai nộp thuế đã nộp có sai sót nhưng không liên quan đến kỳ, phạm vi kiểm tra thì được khai bổ sung điều chỉnh và phải nộp tiền chậm theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai nộp thuế đã nộp có sai sót liên quan đến kỳ kiểm tra nhưng không thuộc phạm vi đã thanh tra thì được khai bổ sung điều chỉnh và nộp tiền chậm theo quy định.

– Doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót liên quan đến kỳ thanh tra làm phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế phải nộp đã được hoàn hoặc giảm số thuế đã được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì được khai bổ sung điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp bị cơ quan thuế thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế có thẩm quyền đã ban hành kết luận xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì doanh nghiệp phải thực hiện kê khai, điều chỉnh vào hồ sơ thuế của kỳ tính thuế. Quyết định xử lý về thuế phải tuân theo kết luận của cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền (DN không phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT).

thuế GTGT

2. Những điểm cần lưu ý khi kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

– Hồ sơ kê khai, bổ sung điều chỉnh chỉ được thực hiện khi đã hết hạn nộp tờ khai của kỳ sai sót.

– Doanh nghiệp có thể kê khai bổ sung điều chỉnh nhiều lần số liệu để so sánh lần khai bổ sung sau và số liệu của tờ khai bổ sung trước liền kề.

– Doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh bất kỳ thời điểm nào trước thời hạn có quyết định thanh tra, kiểm tra nhưng nên thực hiện sớm để hạn chế mức tiền nộp phạt.

– Chỉ tiêu nào có sai sót thì khai bổ sung điều chỉnh lại chỉ tiêu đó, không được bù trừ sai sót của các kỳ có sai sót với nhau.

– Chỉ điều chỉnh bổ sung vào kỳ có sai sót và kỳ phát hiện sai sót, không được điều chỉnh những kỳ khác.

 XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NỘP THUẾ TẠI VIỆT NAM 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

– Chỉ những sai sót làm tăng số thuế phải nộp mới bị phạt chậm nộp, do vậy, không phải cứ khai bổ sung là bị phạt.

– Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT được khấu trừ mới được điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 tại tờ khai thuế GTGT tại kỳ hiện tại.

– Chỉ khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra. Hóa đơn đầu vào có thể kê khai trực tiếp vào kỳ hiện tại và không bị khống chế thời hạn kê khai.

– Tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phải ghi rõ lý do dẫn đến kê khai sai.